Våre tjenester

STASJONÆRT VAKTHOLD

Ved stasjonært vakthold vil vekteren oppholde seg på et geografisk definert området under tjenesteutførelsen og utføre fastsatte arbeidsoppgaver etter instruks fra kunden. Dette kan være videovervåking, adgangskontroll, inspeksjoner og lignende. All vakthold avsluttes med skriftlig rapport som kan tilgjengelig gjøres for kunden elektronisk.

 

MOBILT VAKTHOLD / UTRYKNING

Vi skreddersyr tjenester etter kundens behov og ønsker. Vår døgnbemannede vaktsentral koordinerer mobilpatruljer og kan gjøre nødvendige endringer og utrykning umiddelbart ved behov. Våre patruljer scanner bygninger, tar bilder og rapporterer all aktivitet til vaktsentralen som videresender komplett elektronisk rapport til kunde etter hvert skift. Patruljene kan også ta seg av enkle vaktmesteroppdrag og byggtekniske kontroller og tjenester. Vi tilbyr også utsett av panikkalarmer til bruk på offentlige/private arbeidsplasser, i butikker, borettslag, hos eldre og utsatte personer. Med et enkelt trykk på en trådløs utløser opprettes det kontakt med vaktsentralen som umiddelbart kan iverksette nødvendige tiltak.

 

ORDENS VAKTHOLD

Våre ordensvakter har lang fartstid fra utelivsbransjen i Oslo, og er blant de mest erfarne ordensvaktene i Oslo. Våre ordensvakter utfører oppgaver som vi sammen med kunden anser som hensiktsmessige for å overholde aktuelle lover og regler samt å forebygge uønskede hendelser og konflikter. Vanlige oppgaver kan være kontroll av legitimasjon, bager, sekker og kroppsvisitering, ved siden av observasjon og aktiv forebygging av uønskede hendelser både inne og ute. 

 

VIP TJENESTER

Vi tilbyr skreddersydde VIP tjenester som ledsagertjenester og transport av personell og materiell. Våre dyktige ledsagere med spesialutdanning innen ledsager og VIP tjenester sørger for at deres trygghet og sikkerhet ivaretas på faglig høyt nivå. Alle spesial oppdrag planlegges grundig og aksjonsplaner utarbeides og hemmeligholdes på høyeste nivå.

 

VEKTERKURS

Vi samarbeider med et av landets ledende kursleverandører på Vekterkurs og kan tilby et av landets rimeligste priser på Vekterkurs trinn 1, 2 og 3 i Oslo.

VKT 1: kr 4 900,-

VKT 2: kr 1 900,-

VKT 3: kr 6 900,-

Pakkepris for hele utdanningen: kr 12 500,-

For mer informasjon og påmelding send epost til post@aksecurity.no

 

TEKNISKE TJENESTER

Vi tilbyr tekniske tjenester slik som å montere komplett kameraovervåkingsutstyr, oppsett av nettverksutstyr- & opptakere, oppkobling av kamera til smart telefoner, enkelte IT-tjenester, søk og avdekking av elektronisk overvåking.

Vi samarbeider også med godkjent elektroinstallatør og kan påta oss arbeid med både svakstrøm og sterkstrøm 24/7.

Copyright © 2015 Pixel Theme Studio. All rights reserved.